Kamerkoor Sforzato

"wekelijks klankbad, van harte aanbevolen!"

Praktische informatie

Repetitietijden
Sforzato houdt wekelijks repetitie op maandagavond van 20.00 – 22.15 uur, onderbroken door een korte koffiepauze. Na afloop wordt er door degenen die zin en tijd hebben nog wat gedronken en nagepraat.


Locatie
De repetities zijn in de bovenzaal van de Nieuwe Kerk, Bollenhofsestraat 138 te Utrecht. Op de deur zit daarvoor een speciale bel.

Kosten
De contributie voor deelname aan het koor bedraagt € 33,- per maand. Daarnaast wordt jaarlijks actief gezocht naar aanvullende subsidie om alle kosten te kunnen dekken. Voor het koorweekend wordt voor de verblijfskosten ca. € 100,- in rekening gebracht.


Vereniging Sforzato
Kamerkoor Sforzato is een vereniging met een gedelegeerd roulerend bestuur. Belangrijke besluiten en het vaststellen van jaarrekening en begroting vinden plaats in de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Sforzato streeft naar een klein bestuur op hoofdlijnen en actieve deelname van de koorleden in voorbereiding en uitwerking van onze diverse activiteiten, zoals concertorganisatie, koorweekend, beheer website, etc.

Kamerkoor Sforzato. Alle rechten voorbehouden